Senast uppdaterad: 5 N0vember 2020

Vänligen läs dessa användarvillkor (“villkor”, “användarvillkor”) noga innan du använder https://zeytoon.se webbplats (“tjänsten”) som drivs av zeytoon.se.

Din tillgång till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som får tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med någon del av villkoren kan du inte komma åt tjänsten.


Konton

När du skapar ett konto hos oss måste du tillhandahålla information som är korrekt, fullständig och aktuell hela tiden. Underlåtenhet att göra det utgör ett brott mot villkoren, vilket kan resultera i omedelbar avslutning av ditt konto på vår tjänst.

Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att få åtkomst till tjänsten och för aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord finns med vår tjänst eller en tredje partstjänst.

Du samtycker till att inte lämna ut ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktioner är och kommer att förbli den exklusiva egendomen för zeytoon.se och dess licensgivare.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av zeytoon.se.

zeytoon.se har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner vidare och samtycker till att zeytoon.se inte är ansvariga eller ansvariga, direkt eller indirekt, för skada eller förlust som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller genom sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avbryta eller avbryta åtkomst till vår tjänst omedelbart utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i Villkoren som enligt deras natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, äganderätt, ansvarsfriskrivning, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

Vi kan avsluta eller stänga av ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Efter uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Alla bestämmelser i Villkoren som enligt deras natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, äganderätt, ansvarsfriskrivning, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

Varning

Din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls på ”AS IS” och ”AS TILLGÄNGLIG” -basis. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, icke-intrång eller utförande.

Tillämplig lag

Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med Sveriges lagar utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikt.

Vårt underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar av domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst och ersätter och ersätter alla tidigare avtal som vi kan ha mellan oss om tjänsten.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revision är viktig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar träder i kraft godkänner du att du är bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.